Notowania

BML0818

Nazwa emitenta BIOMED-LUBLIN
Data autoryzacji2015-10-27
Data pierwszego notowania2015-10-27
Data wykupu2018-08-14
Wartość nominalna (PLN)90,00
Wartość emisji (PLN)8 100 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)7.31
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)1,33
Strona www emitenta www.biomed.lublin.pl

 

Data: 2017-04-25
  Firmy Samorządy
Liczba serii 423 63
Wartość emisji 66,70 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-25
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
PKN0418 100,5000 1 008,3700
ECH0418 101,5300 499,0000
BST1218 100,0000 452,3800