Notowania

BML0818

Nazwa emitenta BIOMED-LUBLIN
Data autoryzacji2015-10-27
Data pierwszego notowania2015-10-27
Data wykupu2018-08-14
Wartość nominalna (PLN)90,00
Wartość emisji (PLN)8 100 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)7.31
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)0,83
Strona www emitenta www.biomed.lublin.pl

 

Data: 2017-03-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
KRU0921 100,2000 203,9300
KR10621 100,6000 138,8300
BST0421 100,0000 138,2900