Notowania

BGK0219

Nazwa emitenta Bank Gospodarstwa Krajowego
Data autoryzacji2016-06-09
Data pierwszego notowania2016-06-09
Data wykupu2019-02-19
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)1 392 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)2.11
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)5,72
Strona www emitenta www.bgk.com.pl

 

Data: 2017-05-25
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 63
Wartość emisji 65,43 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-25
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ENG1019 101,9500 128 883,2600
PCR0421 100,0000 897,2100
GNB0618 100,8000 515,9100