Notowania

BGK0118

Nazwa emitenta Bank Gospodarstwa Krajowego
Data autoryzacji2013-01-15
Data pierwszego notowania2013-01-15
Data wykupu2018-01-25
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)1 000 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)2.25
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)6,10
Strona www emitenta www.bgk.com.pl

 

Data: 2017-04-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 425 63
Wartość emisji 66,82 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHI0619 100,0000 511,0700
WXF0218 99,5000 504,4500
GHE0320 100,0000 436,0000