Notowania

BBS1225

Nazwa emitenta BS-BBS DARŁOWO
Data autoryzacji2011-04-21
Data pierwszego notowania2011-04-21
Data wykupu2025-12-24
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)2 900 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)4.81
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)17,35
Strona www emitenta www.bbs-bank.pl

 

Data: 2017-04-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 425 63
Wartość emisji 66,82 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHI0619 100,0000 511,0700
WXF0218 99,5000 504,4500
GHE0320 100,0000 436,0000