Notowania

BAR1125

Nazwa emitenta BARCIN
Data autoryzacji2014-03-18
Data pierwszego notowania2014-03-18
Data wykupu2025-11-25
Wartość nominalna (PLN)900,00
Wartość emisji (PLN)12 600 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)3.11
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)0,38
Strona www emitenta www.barcin.pl

 

Data: 2017-05-26
  Firmy Samorządy
Liczba serii 422 63
Wartość emisji 65,29 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHJ0320 100,3800 0,0000
BST0921 99,9900 0,0000
BST1018 102,0000 0,0000