Notowania

AOW0919

Nazwa emitenta AOW FAKTORING
Data autoryzacji2016-12-14
Data pierwszego notowania2016-12-14
Data wykupu2019-09-30
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)5 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)6.43
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)0,49
Strona www emitenta www.aow.pl

 

Data: 2017-04-25
  Firmy Samorządy
Liczba serii 423 63
Wartość emisji 66,70 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-25
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
PKN0418 100,5000 1 008,3700
ECH0418 101,5300 499,0000
BST1218 100,0000 452,3800