Notowania

ALR1221

Nazwa emitenta ALIOR BANK
Data autoryzacji2016-01-28
Data pierwszego notowania2016-01-28
Data wykupu2021-12-06
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)183 350 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5.16
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)20,36
Strona www emitenta www.aliorbank.pl

 

Data: 2017-04-25
  Firmy Samorządy
Liczba serii 423 63
Wartość emisji 66,70 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-25
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
PKN0418 100,5000 1 008,3700
ECH0418 101,5300 499,0000
BST1218 100,0000 452,3800