Notowania

ALR1221

Nazwa emitenta ALIOR BANK
Data autoryzacji2016-01-28
Data pierwszego notowania2016-01-28
Data wykupu2021-12-06
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)183 350 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5.16
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)16,40
Strona www emitenta www.aliorbank.pl

 

Data: 2017-03-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
KRU0921 100,2000 203,9300
KR10621 100,6000 138,8300
BST0421 100,0000 138,2900