Notowania

ALR1022

Nazwa emitenta ALIOR BANK
Data autoryzacji2015-01-14
Data pierwszego notowania2015-01-14
Data wykupu2022-10-21
Wartość nominalna (PLN)10 000,00
Wartość emisji (PLN)80 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5.91
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)66,39
Strona www emitenta www.aliorbank.pl

 

Data: 2017-05-30
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-30
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
PCX0620 100,3000 50,6700
BST0121 99,5000 50,0100
KAN0619 100,2000 45,6600