Notowania

ALR0924

Nazwa emitenta ALIOR BANK
Data autoryzacji2014-12-19
Data pierwszego notowania2014-12-19
Data wykupu2024-09-26
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)321 700 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)4.95
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)0,54
Strona www emitenta www.aliorbank.pl

 

Data: 2017-03-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
MUR1018 101,1000 0,0000
CAP0419 100,1500 0,0000
CAP0617 100,3500 0,0000