Notowania

ALR0924

Nazwa emitenta ALIOR BANK
Data autoryzacji2014-12-19
Data pierwszego notowania2014-12-19
Data wykupu2024-09-26
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)321 700 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)4.95
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)8,95
Strona www emitenta www.aliorbank.pl

 

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ALR0524 107,0000 199,3900
PGF1120 100,0000 100,0800
VTT0919 100,5200 61,3900