Notowania

ALR0522

Nazwa emitenta ALIOR BANK
Data autoryzacji2016-05-11
Data pierwszego notowania2016-05-11
Data wykupu2022-05-16
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)150 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5.06
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)6,10
Strona www emitenta www.aliorbank.pl

 

Data: 2017-06-27
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,28 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
BST0622 100,1000 0,0000
SIE1123 104,0500 0,0000
KRU0921 101,2100 0,0000