Notowania

AIN0717

Nazwa emitenta ABS INVESTMENT
Data autoryzacji2014-09-17
Data pierwszego notowania2014-09-17
Data wykupu2017-07-24
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)1 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)8.5
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)8,85
Strona www emitenta www.absinvestment.pl

 

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ALR0524 107,0000 199,3900
PGF1120 100,0000 100,0800
VTT0919 100,5200 61,3900