Notowania

AHP0622

Nazwa emitenta AMERICAN HEART OF POLAND
Data autoryzacji2015-08-21
Data pierwszego notowania2015-08-21
Data wykupu2022-06-27
Wartość nominalna (PLN)100 000,00
Wartość emisji (PLN)124 300 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)4.91
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)1 721,86
Strona www emitenta www.klinikiserca.pl

 

Data: 2017-04-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 425 63
Wartość emisji 66,82 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHI0619 100,0000 511,0700
WXF0218 99,5000 504,4500
GHE0320 100,0000 436,0000