Notowania

ADM0917

Nazwa emitenta ADMIRAL BOATS
Data autoryzacji2016-02-26
Data pierwszego notowania2016-02-26
Data wykupu2017-09-18
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)6 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)8.5
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)2,33
Strona www emitenta www.absa.pl

 

Data: 2017-03-24
  Firmy Samorządy
Liczba serii 417 62
Wartość emisji 65,93 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-24
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0000 687,2900
PKN0418 100,7500 492,8700
GNB0518 99,5000 482,1700