Notowania

Animator Rynku

Animator Rynku to podmiot wykonujący czynności polegające na stymulowaniu obrotu instrumentami finansowymi, a tym samym zwiększający atrakcyjność emitenta i bezpieczeństwo inwestora.
 

Obrót na rynku giełdowym umożliwia zawieranie transakcji w dowolnym momencie sesji giełdowej. Płynność, cecha charakterystyczna dla rynku giełdowego to potencjalna możliwość swobodnego, natychmiastowego kupna bądź sprzedaży instrumentu finansowego po aktualnej cenie rynkowej, bez znacznego wpływu na tę cenę. Im bardziej ‘płynny’ papier wartościowy, tym atrakcyjniejszy dla inwestorów.

Celem działania Animatora Rynku jest wspomaganie płynności obrotu instrumentów finansowych danego emitenta, w szczególności zapewnianie wyznaczenia kursu instrumentu finansowego i stwarzanie możliwości zamknięcia pozycji przez inwestora w dowolnym momencie notowań.

Obrót obligacjami ze względu na naturę instrumentów dłużnych, co do zasady jest mniejszy niż na rynku akcji, stąd rola Animatora Rynku na Catalyst jest szczególna i zawarcie umowy z Animatorem Rynku, przy wprowadzaniu obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu jest obowiązkowe*.

 

Zalety działalności animatora na rynku Catalyst:

 • wspomaga płynność obrotu na danej obligacji
 • zapewnia aktualną wycenę długu emitenta
 • zmniejsza wahania cen, przez co wpływa stabilizująco na obrót długiem emitenta
 • zmniejszenie premii za płynność dla nabywających. Nabywca wiedząc, że w każdym momencie będzie mógł wyjść z inwestycji ogranicza swoje ryzyko związane z daną emisją.

 

GPW umożliwia Emitentom nawiązanie kontaktu z Animatorami Rynku w celu porównania ich ofert i wybór najkorzystniejszej oferty.

Emitencimają możliwość skorzystania ze 'skrzynki wymiany informacji' poprzez wysłanie na adres animator@gpwcatalyst.pl zapytania ofertowego do domów maklerskich o warunki animacji.

Zwracamy uwagę, że przy ocenie atrakcyjności oferty animatora należy wziąć pod uwagę nie tylko jego wynagrodzenie, ale również oferowany spread, tj. maksymalną różnicę między limitami ceny w zleceniu kupna i w zleceniu sprzedaży (im mniejsza tym lepsza), minimalną wartość zlecenia animatora (im większa tym lepsza) oraz maksymalny limit dziennego zaangażowania animatora rynku.

 

W celu uzyskania ofert od animatorów niezbędne jest: 

1.   Przygotowanie podstawowych informacji o emisji,

2.   Częściowe wypełnienie poniższego formularza,

3.   Przesłanie formularza informacji na adres animator@gpwcatalyst.pl.

 
Uwagi:
 1. Zapytanie ofertowe zostanie wysłane automatycznie do animatorów, którzy zadeklarowali zainteresowanie umieszczeniem ich adresu email w 'skrzynce wymiany informacji'.
 2. Wystandaryzowany formularz wypełniony przez animatorów w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, umożliwi Emitentowi porównanie otrzymanych ofert,
 3. W formularzu należy podać adres email, na który animatorzy będą przesyłać oferty (bez pośrednictwa GPW) oraz wymagany termin przesyłania ofert,
 4. Korzystanie ze ‘skrzynki wymiany informacji’ przez Emitentów jest dobrowolne,
 5. Animatorzy nie mają obowiązku odpowiadać na każde zapytanie,
 6. GPW na podstawie informacji zbiorczej z ankiet otrzymywanych od emitentów będzie monitorować efektywność działania ‘skrzynki’.
 7. Program ma charakter pilotażowy, a docelowe rozwiązania technologiczne uzależnione są od faktycznego zapotrzebowania i zadowolenia emitentów i animatorów z funkcjonalności ‘skrzynki’,
 8. Bliższe informacje: Beata Kacprzyk, Dział Rozwoju Rynku, tel. 22 537 7610

*Zarząd GPW w wyjątkowych przypadkach może zwolnić Emitenta z obowiązku posiadania Animatora.

Zapytanie ofertowe w sprawie pełnienia funkcji animatora emitenta dla dłużnych papierów wartościowych na GPW

Data: 2017-06-23
  Firmy Samorządy
Liczba serii 411 63
Wartość emisji 63,31 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-23
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0318 99,6000 1 414,1400
GPW0122 101,5900 484,5600
BST0121 99,7500 408,2500