Notowania

Aktualności

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1   3 1 4 3       1 1 8 4 3     2 4 6 1 4     4 2 3 1 3     3 4
2 2 1 4     1 3 1 3 2     4 5 2 2 4     1     2       1 6      
3 2         6   1 4 2     2 3 2 8 4     3 2 2 1 7       6 2 3 1
4     4 2 5 5 2     2 3 2 6         1 4 2 2     1 2 3          
5                                                              
6                                                              
7                                                              
8                                                              
9                                                              
10                                                              
11                                                              
12                                                              


2017-03-13 WORK SERVICE S.A. (Komunikat)

Ostatnie notowanie obligacji wyemitowanych przez spółkę WORK SERVICE S.A.

› czytaj

2017-03-13 BIOMED-LUBLIN (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 52/17)

w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii A spółki BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A.

› czytaj

2017-03-10 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. (Uchwała Nr 215/2017)

w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii A spółki BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A.

› czytaj

2017-03-10 PBG (Uchwała Nr 209/2017)

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B, C, D, E, F, G, H oraz I spółki PBG S.A.

› czytaj

2017-03-09 GHELAMCO INVEST (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 51/17)

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii PF spółki GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

› czytaj

2017-03-09 MCI CAPITAL (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 50/17)

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii N spółki MCI CAPITAL S.A.

› czytaj

2017-03-09 AOW FAKTORING (Komunikat)

16 marca 2017 r. odbędzie się ostatni dzień obrotu obligacji na okaziciela serii D (AOW0317) wyemitowanych przez spółkę AOW FAKTORING S.A.

› czytaj

2017-03-09 GHELAMCO INVEST (Uchwała Nr 210/2017)

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii PF spółki GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

› czytaj

2017-03-08 BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH (Komunikat)

15 marca 2017 r. odbędzie się ostatni dzień obrotu obligacji na okaziciela serii C (BTY0317) wyemitowanych przez BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH

› czytaj

2017-03-06 GHELAMCO INVEST (Uchwała Nr 199/2017)

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii PF spółki GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

› czytaj

Data: 2017-04-26
  Firmy Samorządy
Liczba serii 424 63
Wartość emisji 66,85 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
BST0121 99,7500 962,8400
ALR0522 106,1800 922,5400
PK11117 100,2500 853,8200