Notowania

Aktualności

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1   3 1 4 3       1 1 8 4 3     2 4 6 1 4     4 2 3 1 3     3 4
2 2 1 4     1 3 1 3 2     4 5 2 2 4     1     2       1 6      
3 2         6   1 4 2     2 3 2 8 4     3 2 2 1 7       6 2 3 1
4     4 2 5 5 2     2 3 2 6         1 4 2 2     1 2 3          
5                                                              
6                                                              
7                                                              
8                                                              
9                                                              
10                                                              
11                                                              
12                                                              


2017-03-16 PBG (Komunikat)

21 marca 2017 r. odbędzie się ostatni dzień obrotu obligacji na okaziciela serii B (PBG0317) wyemitowanych przez spółkę PBG S.A.

› czytaj

2017-03-16 MIKROKASA (Komunikat)

22 marca 2017 r. odbędzie się ostatni dzień obrotu obligacji na okaziciela serii L2 (MKR0417) wyemitowanych przez spółkę MIKROKASA S.A.

› czytaj

2017-03-16 GMINA PIŁA (Uchwała Nr 236/2017)

w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A16 wyemitowanych przez GMINĘ PIŁA

› czytaj

2017-03-16 BBI DEVELOPMENT (Uchwała Nr 235/2017)

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii BBI0220 spółki BBI DEVELOPMENT S.A.

› czytaj

2017-03-16 FAM (Uchwała Nr 234/2017)

w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B i D spółki FAM S.A.

› czytaj

2017-03-15 MAGELLAN S.A. (Uchwała Nr 230/2017)

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 11/2013, 9/2014, 10/2014, 13/2014, 14/2014, 2/2015, 3/2015, 4/2015, 5/2015, 4/2016, 5/2016, 7/2016, 8/2016, 9/2016 i 10/2016 spółki MAGELLAN S.A.

› czytaj

2017-03-15 MAGELLAN S.A. (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 54/17)

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 11/2013, 9/2014, 10/2014, 13/2014, 14/2014, 2/2015, 3/2015, 4/2015, 5/2015, 4/2016, 5/2016, 2/2016, 7/2016, 8/2016, 9/2016, 10/2016 spółki MAGELLAN S.A.

› czytaj

2017-03-14 MAK DOM (Komunikat)

Ostatnie notowanie obligacji wyemitowanych przez spółkę MAK DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

› czytaj

2017-03-14 MCI CAPITAL (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 53/17)

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii M spółki MCI CAPITAL S.A.

› czytaj

2017-03-14 MCI CAPITAL (Uchwała Nr 229/2017)

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii M spółki MCI CAPITAL S.A.

› czytaj

Data: 2017-04-26
  Firmy Samorządy
Liczba serii 424 63
Wartość emisji 66,85 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
BST0121 99,7500 962,8400
ALR0522 106,1800 922,5400
PK11117 100,2500 853,8200