Notowania

Aktualności

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1   3 1 4 3       1 1 8 4 3     2 4 6 1 4     4 2 3 1 3     3 4
2 2 1 4     1 3 1 3 2     4 5 2 2 4     1     2       1 6      
3 2         6   1 4 2     2 3 2 8 4     3 2 2 1 7       6 2 3 1
4     4 2 5 5 2     2 3 2 6         1 4 2 2     1 2 3 3 4      
5   1   1       2 3 8 7 5     6 3 1 8 4       6 6 1 1     3    
6                                                              
7                                                              
8                                                              
9                                                              
10                                                              
11                                                              
12                                                              


2017-04-27 LOKUM DEVELOPER (Uchwała Nr 419/2017)

w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii B spółki LOKUM DEVELOPER S.A.

› czytaj

2017-04-27 EUR0136 (Komunikat)

Od dnia 2 maja 2017 r. dwudziestoletnie obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym i terminie wykupu w dniu 18 stycznia 2036 r. będą notowane pod nazwą skróconą EUR0136

› czytaj

2017-04-27 LOKUM DEWELOPER S.A. (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 93/17)

w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii B spółki LOKUM DEWELOPER S.A.

› czytaj

2017-04-26 AUXILIA (Uchwała Nr 411/2017)

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki AUXILIA S.A.

› czytaj

2017-04-26 VICTORIA DOM (Uchwała Nr 410/2017)

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii E spółki VICTORIA DOM S.A.

› czytaj

2017-04-26 HUSSAR GRUPPA (Komunikat)

5 maja 2017 r. odbędzie się ostatni dzień obrotu obligacji na okaziciela serii S (HGR0517) wyemitowanych przez spółkę HUSSAR GRUPPA S.A.

› czytaj

2017-04-25 MULTIMEDIA POLSKA (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 92/17)

w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii MMP004100520 spółki MULTIMEDIA POLSKA S.A.

› czytaj

2017-04-25 MULTIMEDIA POLSKA (Uchwała Nr 402/2017)

w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii MMP004100520 spółki MULTIMEDIA POLSKA S.A.

› czytaj

2017-04-24 VICTORIA DOM S.A. (Uchwała Nr 397/2017)

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii E spółki VICTORIA DOM S.A.

› czytaj

2017-04-21 GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. (Uchwała Nr 396/2017)

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii PG spółki GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

› czytaj

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0100 505,0400
KRU0521 101,0400 305,3200
MBK1223 101,4000 206,4000