Notowania

Aktualności

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1   3 1 4 3       1 1 8 4 3     2 4 6 1 4     4 2 3 1 3     3 4
2 2 1 4     1 3 1 3 2     4 5 2 2 4     1     2       1 6      
3 2         6   1 4 2     2 3 2 8 4     3 2 2 1 7              
4                                                              
5                                                              
6                                                              
7                                                              
8                                                              
9                                                              
10                                                              
11                                                              
12                                                              


2017-02-14 Uchwała Nr 34/17 Zarządu BondSpot

w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii G spółki BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

› czytaj

2017-02-14 Uchwała Nr 33/17 Zarządu BondSpot

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii W spółki ATAL S.A.

› czytaj

2017-02-13 Uchwała Nr 129/2017

w sprawie szczególnego oznaczania obligacji spółki POLBRAND SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI notowanych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

› czytaj

2017-02-13 Uchwała Nr 128/2017

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii W spółki ATAL S.A.

› czytaj

2017-02-13 Uchwała Nr 127/2017

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotuna Catalyst obligacji na okaziciela serii 11/2013, 9/2014, 10/2014, 13/2014, 14/2014, 2/2015, 3/2015, 4/2015, 5/2015, 4/2016 i 5/2016 spółki MAGELLAN S.A.

› czytaj

2017-02-13 Uchwała Nr 126/2017

w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii R2 spółki BEST S.A.

› czytaj

2017-02-10 MBANK HIPOTECZNY (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 32/O/17)

w sprawie dopuszczenia do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst obligacji na okaziciela serii HPE16 spółki MBANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2017-02-10 MBANK HIPOTECZNY (Uchwała Nr 123/2017)

w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii HPE16 wyemitowanych przez MBANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2017-02-09 EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY (Uchwała Nr 122/2017)

w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2228/0300 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

› czytaj

2017-02-09 MURAPOL (Uchwała Nr 121/2017)

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii T i U spółki MURAPOL S.A.

› czytaj

Data: 2017-03-24
  Firmy Samorządy
Liczba serii 417 62
Wartość emisji 65,93 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-24
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0000 687,2900
PKN0418 100,7500 492,8700
GNB0518 98,8300 489,2100