Notowania

Aktualności

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1   3 1 4 3       1 1 8 4 3     2 4 6 1 4     4 2 3 1 3     3 4
2 2 1 4     1 3 1 3 2     4 5 2 2 4     1     2       1 6      
3 2         6   1 4 2     2 3 2 8 4     3 2 2 1 7       6 2 3 1
4     4 2 5 5 2     2 3 2 6         1 4 2 2     1 2 3 3 4      
5   1   1       2 3 8 7 5     6 3 1 8 4       6 6 1 1     3    
6                                                              
7                                                              
8                                                              
9                                                              
10                                                              
11                                                              
12                                                              


2017-05-09 PRAGMA INKASO (Uchwała Nr 448/2017)

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii F spółki PRAGMA INKASO S.A.

› czytaj

2017-05-09 PKO BANK HIPOTECZNY (Uchwała Nr 447/2017)

w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii 4 wyemitowanych przez PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2017-05-08 KERDOS GROUP S.A. (Uchwała Nr 445/2017)

w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki KERDOS GROUP S.A. W RESTRUKTURYZACJI notowanych na Głównym Rynku GPW oraz w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

› czytaj

2017-05-08 SUMMA LINGUAE S.A. (Uchwała Nr 443/2017)

w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B spółki SUMMA LINGUAE S.A.

› czytaj

2017-05-04 FERRATUM CAPITAL POLAND (Komunikat)

11 maja 2017 r. odbędzie się ostatni dzień obrotu obligacji na okaziciela serii B2 (FRR0517) wyemitowanych przez spółkę FERRATUM CAPITAL POLAND S.A.

› czytaj

2017-05-02 ADMIRAL BOATS (Uchwała Nr 425/2017)

w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki ADMIRAL BOATS S.A. notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst oraz kwalifikacji akcji tej spółki do segmentu NewConnect Alert

› czytaj

2017-04-28 Uchwała Nr 423/2017

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

› czytaj

2017-04-28 Uchwała Nr 422/2017

w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii 3 wyemitowanych przez PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2017-04-28 Komunikat

10 maja 2017 r. odbędzie się ostatni dzień obrotu obligacji na okaziciela serii P4 i R1 (KRU0517) wyemitowanych przez spółkę KRUK S.A.

› czytaj

2017-04-28 Komunikat

9 maja 2017 r. odbędzie się ostatni dzień obrotu obligacji na okaziciela serii 2/2015 (MAG0517) wyemitowanych przez spółkę MAGELLAN S.A.

› czytaj

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0100 505,0400
KRU0521 101,0400 305,3200
MBK1223 101,4000 206,4000