Notowania

Aktualności

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1   3 1 4 3       1 1 8 4 3     2 4 6 1 4     4 2 3 1 3     3 4
2 2 1 4     1 3 1 3 2     4 5 2 2 4     1     2       1 6      
3 2         6   1 4 2     2 3 2 8 4     3 2 2 1 7       6 2 3 1
4     4 2 5 5 2     2 3 2 6         1 4 2 2     1 2 3          
5                                                              
6                                                              
7                                                              
8                                                              
9                                                              
10                                                              
11                                                              
12                                                              


2017-03-29 GETIN NOBLE BANK (Uchwała Nr 314/2017)

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii PP6-IV spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

› czytaj

2017-03-29 GETIN NOBLE BANK (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 76/17)

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii PP6-IV spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

› czytaj

2017-03-28 PRAGMA INKASO (Uchwała Nr 308/2017)

w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii D spółki PRAGMA INKASO S.A.

› czytaj

2017-03-28 EURB136 (Uchwała Nr 307/2017)

w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji skarbowych EURB136 o oprocentowaniu stałym

› czytaj

2017-03-28 EUR1027 (Uchwała Nr 306/2017)

w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji skarbowych EUR1027 o oprocentowaniu stałym

› czytaj

2017-03-28 M.W. TRADE (Komunikat)

5 kwietnia 2017 r. odbędzie się ostatni dzień obrotu obligacji na okaziciela serii A2014 (MWT0417) wyemitowanych przez spółkę M.W. TRADE S.A.

› czytaj

2017-03-28 EURB136 (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 73/O/17)

w sprawie wprowadzenia do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst obligacji skarbowych nominowanych w euro

› czytaj

2017-03-28 EUR1027 (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 71/O/17)

w sprawie wprowadzenia do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst obligacji skarbowych nominowanych w euro

› czytaj

2017-03-24 BBI DEVELOPMENT S.A. (Uchwała Nr 300/2017)

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii BBI0220 spółki BBI DEVELOPMENT S.A.

› czytaj

2017-03-24 MIASTO KRAKÓW (Uchwała Nr 299/2017)

w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii KRAKOW221226 wyemitowanych przez MIASTO KRAKÓW

› czytaj

Data: 2017-04-26
  Firmy Samorządy
Liczba serii 424 63
Wartość emisji 66,85 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
BST0121 99,7500 962,8400
ALR0522 106,1800 922,5400
PK11117 100,2500 853,8200