Notowania

Aktualności

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1   3 1 4 3       1 1 8 4 3     2 4 6 1 4     4 2 3 1 3     3 4
2 2 1 4     1 3 1 3 2     4 5 2 2 4     1     2       1 6      
3 2         6   1 4 2     2 3 2 8 4     3 2 2 1 7       6 2 3 1
4     4 2 5 5 2     2 3 2 6         1 4 2 2     1 2 3          
5                                                              
6                                                              
7                                                              
8                                                              
9                                                              
10                                                              
11                                                              
12                                                              


2017-04-04 KREDYT INKASO (Komunikat)

Od dnia 7 kwietnia 2017 r. obligacje na okaziciela serii A2 (KRE1019) spółki KREDYT INKASO S.A. będą notowane pod nazwą skróconą KRI1019

› czytaj

2017-04-04 MBANK HIPOTECZNY (Komunikat)

Omyłka pisarska w komunikacie z dnia 3 kwietnia 2017 r. dotyczącym hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych przez MBANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2017-04-03 BEST S.A. (Uchwała Nr 334/2017)

w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii R3 spółki BEST S.A.

› czytaj

2017-04-03 NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O. (Uchwała Nr 333/2017)

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii D spółki NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.

› czytaj

2017-04-03 Komunikat

7 kwietnia 2017 r. odbędzie się ostatni dzień obrotu hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii HPA18 (MBHPA18) wyemitowanych przez MBANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2017-04-03 NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O. (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 77/17)

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii D spółki NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.

› czytaj

2017-03-31 EUROCENT S.A. (Uchwała Nr 331/2017)

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii F spółki EUROCENT S.A.

› czytaj

2017-03-30 EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY (Uchwała Nr 326/2017)

w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2242/0300 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

› czytaj

2017-03-30 FAST FINANCE (Uchwała Nr 325/2017)

w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii M spółki FAST FINANCE S.A.

› czytaj

2017-03-30 BEST (Uchwała Nr 324/2017)

w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii R3 spółki BEST S.A.

› czytaj

Data: 2017-04-26
  Firmy Samorządy
Liczba serii 424 63
Wartość emisji 66,85 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
BST0121 99,7500 962,8400
ALR0522 106,1800 922,5400
PK11117 100,2500 853,8200