Notowania

Aktualności

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1   3 1 4 3       1 1 8 4 3     2 4 6 1 4     4 2 3 1 3     3 4
2 2 1 4     1 3 1 3 2     4 5 2 2 4     1     2       1 6      
3 2         6   1 4 2     2 3 2 8 4     3 2 2 1 7       6 2 3 1
4     4 2 5 5 2     2 3 2 6         1 4 2 2     1 2 3 3 4      
5   1   1       2 3 8 7 5     6 3 1 8 4       6 6 1 1     3    
6                                                              
7                                                              
8                                                              
9                                                              
10                                                              
11                                                              
12                                                              


2017-05-12 GETBACK (Uchwała Nr 474/2017)

w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii PP1 spółki GETBACK S.A.

› czytaj

2017-05-12 PCC ROKITA (Komunikat)

Wyznaczenie ostatniego dnia notowania obligacji na okaziciela serii AD (PCR0517) wyemitowanych przez spółkę PCC ROKITA S.A.

› czytaj

2017-05-12 GRIFFIN REAL ESTATE INVEST SP. Z O.O. (Uchwała Nr 473/2017)

w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii 1A i 2A spółki GRIFFIN REAL ESTATE INVEST SP. Z O.O.

› czytaj

2017-05-12 PRAGMA INKASO S.A. (Uchwała Nr 472/2017)

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii F spółki PRAGMA INKASO S.A.

› czytaj

2017-05-11 T-BULL (Komunikat)

17 maja 2017 r. odbędzie się ostatni dzień obrotu obligacji na okaziciela serii A (TBL0517) wyemitowanych przez spółkę T-BULL S.A.

› czytaj

2017-05-11 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN (Komunikat)

18 maja 2017 r. odbędzie się ostatni dzień notowania obligacji na okaziciela serii A (PKN0517) wyemitowanych przez spółkę POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

› czytaj

2017-05-11 PCC ROKITA (Komunikat)

18 maja 2017 r. odbędzie się ostatni dzień notowania obligacji na okaziciela serii AD (PCR0517) wyemitowanych przez spółkę PCC ROKITA S.A.

› czytaj

2017-05-11 AOW FAKTORING (Komunikat)

17 maja 2017 r. odbędzie się ostatni dzień obrotu obligacji na okaziciela serii E (AOW0517) wyemitowanych przez spółkę AOW FAKTORING S.A.

› czytaj

2017-05-11 PKO BANK HIPOTECZNY S.A. (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 98/17)

w sprawie wprowadzenia do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii 4 spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2017-05-11 PKO BANK HIPOTECZNY (Uchwała Nr 471/2017)

w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii 4 wyemitowanych przez PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0100 505,0400
KRU0521 101,0400 305,3200
MBK1223 101,4000 206,4000