Notowania

Aktualności

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1   3 1 4 3       1 1 8 4 3     2 4 6 1 4     4 2 3 1 3     3 4
2 2 1 4     1 3 1 3 2     4 5 2 2 4     1     2       1 6      
3 2         6   1 4 2     2 3 2 8 4     3 2 2 1 7       6 2 3 1
4     4 2 5 5 2     2 3 2 6         1 4 2 2     1 2 3          
5                                                              
6                                                              
7                                                              
8                                                              
9                                                              
10                                                              
11                                                              
12                                                              


2017-04-13 Uchwała Nr 379/2017

w sprawie zmiany Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

› czytaj

2017-04-12 INDOS S.A. (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 85/O/17)

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii J spółki INDOS S.A.

› czytaj

2017-04-12 INDOS S.A. (Uchwała Nr 373/2017)

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii J spółki INDOS S.A.

› czytaj

2017-04-11 ECHO INVESTMENT (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 83/O/17)

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2016 spółki ECHO INVESTMENT S.A.

› czytaj

2017-04-11 PS0417 (Komunikat)

W dniu 19 kwietnia 2017 r. odbędzie się ostatni dzień obrotu dla obligacji skarbowych o terminie wykupu w dniu 25 kwietnia 2017 r. (PS0417)

› czytaj

2017-04-11 ECHO INVESTMENT (Uchwała Nr 364/2017)

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2016 spółki ECHO INVESTMENT S.A.

› czytaj

2017-04-10 MAGELLAN S.A. (Komunikat)

18 kwietnia 2017 r. odbędzie się ostatni dzień obrotu obligacji na okaziciela serii 11/2013 (MAG0417) wyemitowanych przez spółkę MAGELLAN S.A.

› czytaj

2017-04-10 SUMMA LINGUAE S.A. (Uchwała Nr 358/2017)

w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii B spółki SUMMA LINGUAE S.A.

› czytaj

2017-04-07 MIASTO KRAKÓW (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 81/17)

w sprawie wprowadzenia do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalystobligacji na okaziciela serii KRAKOW221226wyemitowanych przez MIASTO KRAKÓW

› czytaj

2017-04-07 MIASTO KRAKÓW (Uchwała Nr 357/2017)

w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii KRAKOW221226 wyemitowanych przez MIASTO KRAKÓW

› czytaj

Data: 2017-04-26
  Firmy Samorządy
Liczba serii 424 63
Wartość emisji 66,85 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
BST0121 99,7500 962,8400
ALR0522 106,1800 922,5400
PK11117 100,2500 853,8200