Notowania

Aktualności

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1   3 1 4 3       1 1 8 4 3     2 4 6 1 4     4 2 3 1 3     3 4
2 2 1 4     1 3 1 3 2     4 5 2 2 4     1     2       1 6      
3 2         6   1 4 2     2 3 2 8 4     3 2 2 1 7       6 2 3 1
4     4 2 5 5 2     2 3 2 6         1 4 2 2     1 2 3 3 4      
5   1   1       2 3 8 7 5     6 3 1 8 4       6 6 1 1     3 3 2
6 1 4     1 2   6 4     7   9   1     2 3 10 4                  
7                                                              
8                                                              
9                                                              
10                                                              
11                                                              
12                                                              


2017-05-19 ATAL (Uchwała Nr 502/2017)

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii AB spółki ATAL S.A.

› czytaj

2017-05-19 IDEA BANK (Uchwała Nr 501/2017)

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii K spółki IDEA BANK S.A.

› czytaj

2017-05-19 IDEA BANK (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 109/O/17)

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii K spółki IDEA BANK S.A.

› czytaj

2017-05-19 ATAL (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 108/O/17)

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii AB spółki ATAL S.A.

› czytaj

Data: 2017-06-23
  Firmy Samorządy
Liczba serii 411 63
Wartość emisji 63,31 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-22
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
BST0720 100,0000 0,0000
OTS0818 100,9900 0,0000
NKL1118 100,4000 0,0000