Notowania

Aktualności

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1   3 1 4 3       1 1 8 4 3     2 4 6 1 4     4 2 3 1 3     3 4
2 2 1 4     1 3 1 3 2     4 5 2 2 4     1     2       1 6      
3 2         6   1 4 2     2 3 2 8 4     3 2 2 1 7       6 2 3 1
4     4 2 5 5 2     2 3 2 6         1 4 2 2     1 2 3 3 4      
5   1   1       2 3 8 7 5     6 3 1 8 4       6 6 1            
6                                                              
7                                                              
8                                                              
9                                                              
10                                                              
11                                                              
12                                                              


2017-04-04 KREDYT INKASO (Komunikat)

Od dnia 7 kwietnia 2017 r. obligacje na okaziciela serii A2 (KRE1019) spółki KREDYT INKASO S.A. będą notowane pod nazwą skróconą KRI1019

› czytaj

2017-04-04 MBANK HIPOTECZNY (Komunikat)

Omyłka pisarska w komunikacie z dnia 3 kwietnia 2017 r. dotyczącym hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych przez MBANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

Data: 2017-05-25
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 63
Wartość emisji 65,43 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-25
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ENG1019 101,9500 128 883,2600
PCR0421 100,0000 897,2100
GNB0618 100,8000 515,9100