Notowania

Aktualności

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1   3 1 4 3       1 1 8 4 3     2 4 6 1 4     4 2 3 1 3     3 4
2 2 1 4     1 3 1 3 2     4 5 2 2 4     1     2       1 6      
3 2         6   1 4 2     2 3 2 8 4     3 2 2 1 7       6 2 3 1
4     4 2 5 5 2     2 3 2 6         1 4 2 2     1              
5                                                              
6                                                              
7                                                              
8                                                              
9                                                              
10                                                              
11                                                              
12                                                              


2017-02-10 MBANK HIPOTECZNY (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 32/O/17)

w sprawie dopuszczenia do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst obligacji na okaziciela serii HPE16 spółki MBANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2017-02-10 MBANK HIPOTECZNY (Uchwała Nr 123/2017)

w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii HPE16 wyemitowanych przez MBANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

Data: 2017-04-25
  Firmy Samorządy
Liczba serii 423 63
Wartość emisji 66,70 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-25
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0720 93,9600 184,3000
ALR0524 105,0000 87,8500
CAP0618 100,2000 78,2600