Notowania

Aktualności

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1   3 1 4 3       1 1 8 4 3     2 4 6 1 4     4 2 3 1 3     3 4
2 2 1 4     1 3 1 3 2     4 5 2 2 4     1     2       1 6      
3 2         6   1 4 2     2 3 2 8 4     3 2 2 1 7       6 2 3 1
4     4 2 5 5 2     2 3 2 6         1 4 2 2     1 2 3 3 4      
5   1   1       2 3 8 7 5     6 3 1 8 4       6 6 1 1          
6                                                              
7                                                              
8                                                              
9                                                              
10                                                              
11                                                              
12                                                              


2017-02-10 MBANK HIPOTECZNY (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 32/O/17)

w sprawie dopuszczenia do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst obligacji na okaziciela serii HPE16 spółki MBANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2017-02-10 MBANK HIPOTECZNY (Uchwała Nr 123/2017)

w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii HPE16 wyemitowanych przez MBANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

Data: 2017-05-26
  Firmy Samorządy
Liczba serii 422 63
Wartość emisji 65,29 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GBK0918 100,5000 639,0700
BST1018 102,0000 404,4300
KRU0521 101,1400 245,0200