Notowania

Aktualności

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1   3 1 4 3       1 1 8 4 3     2 4 6 1 4     4 2 3 1 3     3 4
2 2 1 4     1 3 1 3 2     4 5 2 2 4     1     2       1 6      
3 2         6   1 4 2     2 3 2 8 4     3 2 2 1 7       6 2 3 1
4     4 2 5 5 2     2 3 2 6         1 4 2 2     1 2 3 3 4      
5   1   1       2 3 8 7 5     6 3 1 8 4       6 6 1 1     3    
6                                                              
7                                                              
8                                                              
9                                                              
10                                                              
11                                                              
12                                                              


2017-01-11 KREDYT INKASO S.A. (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 8/17)

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A2 spółki KREDYT INKASO S.A.

› czytaj

2017-01-11 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 7/17)

w sprawie wprowadzenia do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst obligacji na okaziciela serii D spółki GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

› czytaj

2017-01-11 WORK SERVICE S.A. (Uchwała Nr 36/2017)

w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii E spółki WORK SERVICE S.A.

› czytaj

2017-01-11 CAPITAL PARK S.A. (Uchwała Nr 35/2017)

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii H oraz I spółki CAPITAL PARK S.A.

› czytaj

2017-01-11 KREDYT INKASO S.A. (Uchwała Nr 34/2017)

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A2 spółki KREDYT INKASO S.A.

› czytaj

2017-01-11 Komunikat

W dniu 18 stycznia 2017 r. odbędzie się ostatnia sesja notowań dla obligacji skarbowych o oprocentowaniu zmiennym i terminie wykupu w dniu 25 stycznia 2017 r. (WZ0117)

› czytaj

2017-01-11 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (Uchwała Nr 28/2017)

w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii D spółki GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

› czytaj

2017-01-11 GPW (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 6/17)

w sprawie dopuszczenia do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst obligacji na okaziciela serii D spółki GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

› czytaj

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0100 505,0400
KRU0521 101,0400 305,3200
MBK1223 101,4000 206,4000