Notowania

Aktualności

miesięczne | kwartalne | półroczne | roczne
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1   3 1 4 3       1 1 8 4 3     2 4 6 1 4     4 2 3 1 3     3 4
2 2 1 4     1 3 1 3 2     4 5 2 2 4     1     2       1 6      
3 2         6   1 4 2     2 3 2 8 4     3 2 2 1 7       6 2 3 1
4     4 2 5 5 2     2 3 2 6         1 4 2 2     1              
5                                                              
6                                                              


2017-04-24 VICTORIA DOM S.A. (Uchwała Nr 397/2017)

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii E spółki VICTORIA DOM S.A.

› czytaj

2017-04-21 GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. (Uchwała Nr 396/2017)

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii PG spółki GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

› czytaj

2017-04-21 GHELAMCO INVEST (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 91/O/17)

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii PG spółki GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

› czytaj

2017-04-20 2C PARTNERS (Komunikat)

28 kwietnia 2017 r. odbędzie się ostatni dzień obrotu obligacji na okaziciela serii H (2CP0517) wyemitowanych przez spółkę 2C PARTNERS S.A.

› czytaj

2017-04-20 LC CORP (Komunikat)

Od dnia 25 kwietnia 2017 r. obligacje na okaziciela serii LCC009061021 (LC11021) spółki LC CORP S.A. będą notowane pod nazwą skróconą (LCC1021)

› czytaj

2017-04-19 GLOBE TRADE CENTRE (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 90/O/17)

w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obrotu obligacjami serii GTCSA004300418 spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

› czytaj

2017-04-19 I2 DEVELOPMENT (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 89/O/17)

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B spółki I2 DEVELOPMENT S.A.

› czytaj

2017-04-19 I2 DEVELOPMENT (Uchwała Nr 390/2017)

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B spółki I2 DEVELOPMENT S.A.

› czytaj

2017-04-19 IIF (Uchwała Nr 389/2017)

w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii D spółki IIF S.A.

› czytaj

2017-04-18 PBG (Uchwała Nr 386/2017)

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C1, D1, E1, F1, G1, H1 oraz I1 spółki PBG S.A.

› czytaj

Data: 2017-04-25
  Firmy Samorządy
Liczba serii 423 63
Wartość emisji 66,70 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-25
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0720 93,9600 184,3000
ALR0524 105,0000 87,8500
CAP0618 100,2000 78,2600