Notowania

Aktualności

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1       2     1 3     1 1 2   2     1 12 2 2 2     2 3 1 4 2    
2 3 2 3         3 1 1 1       3 2 2 5 2     2 6 3 3 9     3    
3 2 2   1     2   3 4 2     7 1 3 3 5       5 5 9 3       4 2 2
4 3     2 1 5 8       2 2 5 4 5     1 2 2 1 4     3 4 1 2 1    
5       1 2 6     6 5 8 7 2     1 5 1 5 7     6 6 5   4     2 5
6 2 2 6     9 2 7   2     4 3 6 3 3     2 2 2 2 7     5 3 1 1  
7 1     2 1 1 4         3 3 7 3     3 4 4 2 2       1 3 5 7    
8 2 6 3 5       1 1 1 3 4       1 5 2 6     1 2 2 4 7     4 3 4
9 8 1     2 6 2 8 3     6   2 3 5         4 1 3     3 1 2 4 5  
10     7 1   3 3     4 3 4 5 3       8 7 2 3     6 4 6 6 7     1
11   2 5 3     3 4 7 3       3 6 2 2       1 1 3 1 2     1 1 7  
12 6 2     1 3 5 8 7     2 5 4 2       2 1 3 7 1       4 6 5 3  


2016-12-30 XSYSTEM (Uchwała Nr 1402/2016)

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii F, FA i FB spółki XSYSTEM S.A.

› czytaj

2016-12-30 KRUK (Uchwała Nr 1401/2016)

w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii AF1 spółki KRUK S.A.

› czytaj

2016-12-30 BIOMED-LUBLIN WSiS S.A. (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 291/O/16)

w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obrotu obligacjami oznaczonymi symbolem BML0818 spółki BIOMED-LUBLIN WSiS S.A.

› czytaj

2016-12-29 Nowa klasyfikacja sektorowa (Komunikat)

Począwszy od sesji w dniu 2 stycznia 2017 r. spółki notowane na Głównym Rynku GPW, NewConnect oraz na Catalyst będą zakwalifikowane do sektorów zgodnie z załączoną listą.

› czytaj

2016-12-29 BEST II (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 290/O/16)

w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii C spółki BEST II NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

› czytaj

2016-12-29 VALOR PARTNERS SP. Z O.O. (Uchwała Nr 1390/2016)

w sprawie skreślenia z listy Autoryzowanych Doradców na rynku NewConnect oraz z listy Autoryzowanych Doradców na Catalyst spółki VALOR PARTNERS SP. Z O.O.

› czytaj

2016-12-29 BEST II (Uchwała Nr 1397/2016)

w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii C wyemitowanymi przez BEST II NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

› czytaj

2016-12-29 VALOR PARTNERS SP. Z O.O. (Uchwała Nr 1390/2016)

w sprawie skreślenia z listy Autoryzowanych Doradców na rynku NewConnect oraz z listy Autoryzowanych Doradców na Catalyst spółki VALOR PARTNERS SP. Z O.O.

› czytaj

2016-12-28 FAST FINANCE S.A. (Uchwała Nr 1389/2016)

w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii M spółki FAST FINANCE S.A.

› czytaj

2016-12-28 Debiuty

29 grudnia - debiut obligacji wyemitowanych przez spółkę HB REAVIS FINANCE PL 2 sp. z o.o.

› czytaj

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0100 505,0400
KRU0521 101,0400 305,3200
MBK1223 101,4000 206,4000