Notowania

Aktualności

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1   2     1   2   8     7 4 4 5 3     4 1 2 1 3     6 3 3 2 2  
2     2 1 1 1     4 1 3 6 3     3 5 2 4 3     3 3 1 3 1        
3   3 1 1 6 3         6 8 3       1 4 6 2     2 2 3 5 4       3
4 3 2         5 3 11       2 1 2 1       2   2 4       4 4 2 3  
5       5 6 2 5 3     3 3 3 1 4     6 5 2 6 2     1 1 2 2 6    
6 1 1 10   5     1 3 2 7 8     1   6 8 1     2 5   4 3     2 6  
7 4 6 8     4 4 2 5 5     5 7 3 4 6       1 3 4 4     3 3 4 2 4
8       1 5 2 4     2 4 1 7 2     1 1 5 4 4     1 1 2 2 4     3
9 3 1 1 3       2 5 2 3     1 9 3 2 1       1   1 3     4   2  
10 2 3     3 3   3 1     3 4 5 3 1     4 2 5 1 2     1 3 4 2 5  
11   8 1 1 1 3     2 1   3 1     4 3 2 5       3 2 2   1     2  
12 5 4 5 2     3 1 5 3 5     5 5 6 1 3         4         3 3   1


2015-12-31 SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA (Uchwała Nr 1341/2015)

w sprawie szczególnego oznaczania obligacji wyemitowanych przez SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA z siedzibą w Wołominie notowanych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

› czytaj

2015-12-29 PKO BANK HIPOTECZNY S.A. (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 262/15)

w sprawie dopuszczenia do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii 1 spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2015-12-29 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 261/15)

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C spółki GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

› czytaj

2015-12-29 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (Uchwała Nr 1335/2015)

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C spółki GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

› czytaj

2015-12-28 GPW (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 259/15)

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C spółki GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

› czytaj

2015-12-28 BEST II (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 258/15)

w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalystobrotu obligacjami na okaziciela serii C spółki BEST II NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

› czytaj

2015-12-28 GPW (Uchwała Nr 1329/2015)

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotuna Catalyst obligacji na okaziciela serii C spółki GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

› czytaj

2015-12-23 BEST II NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FIZ (Uchwała Nr 1325/2015)

w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii C wyemitowanych przez BEST II NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

› czytaj

2015-12-23 FFI0116 (Komunikat)

4 stycznia 2016 r. odbędzie się ostatnia sesja notowań dla obligacji na okaziciela serii E (FFI0116) wyemitowanych przez spółkę FAST FINANCE S.A.

› czytaj

2015-12-23 IIF (Uchwała Nr 1324/2015)

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii D spółki IIF S.A.

› czytaj

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0100 505,0400
KRU0521 101,0400 305,3200
MBK1223 101,4000 206,4000