Notowania

Aktualności

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1   4 2       1 1   2     4 5 8 4 5     6 5 2 7 8     3 4 4 6 4
2       3 9 3 4     3 6 8 7 4     4   3 4 2     4 3   5 6      
3     1 5 3 2 2     1 2 3 2 6     1 9 10   3     5 2 5 13 7     4
4 7 8 1       4 11 12 5 10     8 5 1 7 3       3 6 5 4     2 3 2  
5   2     2 1 4 3 8     4 4 2 2 4     4 5 5 5 5     1 1 1 2 1  
6   5 4 1 2 4     6 5 6 3 2     1 3 2   2     7   3 8 8     4  
7 3 4 3 3     3   2   5     3 1 3 4       4 8   5 2     5 5 6 5
8 5     2 3 8 4 4     1 3 4 6       4 2   1 3     8 4 3 8 1    
9   3 3 4 1     3 5 1 1 1     5 3 3 4 4     2 2 2 3 3     4 3  
10 5 2 1       4 2 1 2     5 1 3 9 2     1 2 3 2 3         7 4 2
11     7 5 4 5 6     2   4 6 5     4 5 4 1 2     3 4 1 4 3      
12 4 1 1 5 4     4 2 4 7 6     3 2 9 1 13 1   4 3           5 4  


2014-12-30 OB0716 (Uchwała Nr 276/14 Zarządu BondSpot)

wprowadzenia do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst obligacji skarbowych OB0716

› czytaj

2014-12-30 OB0716 (Uchwała Nr 1474/2014)

wprowadzenie do obrotu giełdowego na Catalyst zerokuponowych obligacji skarbowych serii OB0716

› czytaj

2014-12-30 NOVAVIS (Uchwała Nr 1473/2014)

wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki NOVAVIS S.A.

› czytaj

2014-12-30 ALMA (Uchwała Nr 1472/2014)

w sprawie utrzymania w mocy Uchwały Nr 1230/2014 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2014 r

› czytaj

2014-12-29 PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. (Uchwała Nr 1466/2014)

w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii LZ-II-11 wyemitowanych przez PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2014-12-29 PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. (Uchwała Nr 275/14 Zarządu BondSpot SA)

w sprawie dopuszczenia do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii LZ-II-11 spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

2014-12-29 GNB AUTO PLAN Sp. z o.o. (Uchwała Nr 274/14 Zarządu BondSpot SA)

w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela spółki GNB AUTO PLAN Sp. z o.o.

› czytaj

2014-12-29 ROBYG S.A. (Uchwała Nr 273/14 Zarządu BondSpot SA)

w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii G spółki ROBYG S.A.

› czytaj

2014-12-29 Certyfikowany Doradca ASO (Uchwała Nr 1464/2014)

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1133/2011 Zarządu Giełdy z dnia 31 sierpnia 2011 r. (z późn. zm.)

› czytaj

2014-12-23 LEASING-EXPERTS S.A. (Uchwała Nr 1461/2014)

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C spółki LEASING-EXPERTS S.A.

› czytaj

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0100 505,0400
KRU0521 101,0400 305,3200
MBK1223 101,4000 206,4000