Notowania

OT LOGISTICS (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 105/17)

Uchwała Nr 105/17
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania
w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
obligacji na okaziciela serii F spółki OT LOGISTICS S.A.

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd BondSpot S.A. postanawia:

1) wyznaczyć dzień 22 maja 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 25.445 (dwadzieścia pięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć) obligacji na okaziciela serii F spółki OT LOGISTICS S.A., o łącznej wartości nominalnej 25.445.000 zł (dwadzieścia pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLODRTS00090;

2) określić dla obligacji, o których mowa w pkt 1:

a) dzień ostatniego notowania – 12 luty 2020 r.,
b) jednostkę obrotu – 1 szt.,
c) jednostkę obligatoryjną – 100 szt.,
d) symbol – OTS0220.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data: 2017-06-23
  Firmy Samorządy
Liczba serii 411 63
Wartość emisji 63,31 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-23
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0318 99,6000 1 414,1400
GPW0122 101,5900 484,5600
BST0121 99,7500 408,2500