Notowania

MEDORT (Uchwała Nr 499/2017)

Uchwała Nr 499/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie zawieszenia na Catalyst
obrotu obligacjami na okaziciela serii C spółki MEDORT S.A.

§ 1

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, po rozpatrzeniu wniosku spółki MEDORT S.A. o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii C tej spółki (oznaczonymi kodem „PLMDRT000027”), Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst od dnia 19 maja 2017 r. do dnia 23 maja 2017 r. (włącznie).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data: 2017-05-25
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 63
Wartość emisji 65,43 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-25
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ENG1019 101,9500 128 883,2600
PCR0421 100,0000 897,2100
GNB0618 100,8000 515,9100