Notowania

IIF (Uchwała Nr 498/2017)

Uchwała Nr 498/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu
na Catalyst obligacji na okaziciela serii D spółki IIF S.A.


§ 1

W związku z dokonanym przedterminowym wykupem obligacji zwykłych na okaziciela serii D spółki IIF S.A., oznaczonych kodem „PLIIF0000047”, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu postanawia wykluczyć z dniem 23 maja 2017 r. te obligacje z alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data: 2017-05-25
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 63
Wartość emisji 65,43 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-25
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ENG1019 101,9500 128 883,2600
PCR0421 100,0000 897,2100
GNB0618 100,8000 515,9100