Notowania

MCI CAPITAL S.A. (Uchwała Nr 246/2017)

Uchwała Nr 246/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 20 marca 2017 r.
w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii M
spółki MCI CAPITAL S.A.

§ 1


Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:
1) określić dzień 21 marca 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 20.650 (dwudziestu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu) obligacji na okaziciela serii M spółki MCI CAPITAL S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLMCIMG00228”;
2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „MCI1219”.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Data: 2017-06-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,34 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0817 99,0000 303,2100
GB21019 99,1500 133,3800
VTD0919 100,0000 131,2400