Notowania

MCI CAPITAL S.A. (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 60/17)

 

 

Uchwała Nr 60/17
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 17 marca 2017 r.
w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania
w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
obligacji na okaziciela serii M
spółki MCI CAPITAL S.A.

§ 1
Na podstawie § 10 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd BondSpot S.A. postanawia:
1) wyznaczyć dzień 21 marca 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 20.650 (dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt) obligacji na okaziciela serii M spółki MCI CAPITAL S.A., o łącznej wartości nominalnej 20.650.000 zł (dwadzieścia milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLMCIMG00228;
2) określić dla obligacji, o których mowa w pkt 1:
a) dzień ostatniego notowania – 10 grudnia 2019 r.,
b) jednostkę obrotu – 1 szt.,
c) jednostkę obligatoryjną – 100 szt.,
d) symbol – MCI1219.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Data: 2017-06-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,34 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0817 99,0000 303,2100
GB21019 99,1500 133,3800
VTD0919 100,0000 131,2400