Notowania

MCI CAPITAL S.A. (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 58/17)

 

 

Uchwała Nr 58/17
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 17 marca 2017 r.
w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania
w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
obligacji na okaziciela serii N
spółki MCI CAPITAL S.A.

§ 1
Na podstawie § 10 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd BondSpot S.A. postanawia:
1) wyznaczyć dzień 20 marca 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 45 (czterdzieści pięć) obligacji na okaziciela serii N spółki MCI CAPITAL S.A., o łącznej wartości nominalnej 45.000.000 zł (czterdzieści pięć milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000.000 zł (jeden milion złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLMCIMG00236;
2) określić dla obligacji, o których mowa w pkt 1:
a) dzień ostatniego notowania – 17 grudnia 2021 r.,
b) jednostkę obrotu – 1 szt.,
c) jednostkę obligatoryjną – 1 szt.,
d) symbol – MCI1221.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Data: 2017-06-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,34 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0817 99,0000 303,2100
PKN0418 100,3800 170,1800
VTD0919 100,0000 150,2700