Notowania

GETIN NOBLE BANK (Uchwała Nr 244/2017)

Uchwała Nr 244/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 17 marca 2017 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania
w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii PP6-III
spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 21 marca 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 40.000 (czterdziestu tysięcy) obligacji na okaziciela serii PP6-III spółki GETIN NOBLE BANK S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLGETBK00418”;

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „GNB1223”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data: 2017-06-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,34 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0817 99,0000 303,2100
PKN0418 100,3800 170,1800
VTD0919 100,0000 150,2700