Notowania

BBI DEVELOPMENT (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 57/17)

Uchwała Nr 57/17
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia
do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst
obligacji na okaziciela serii BBI0220
spółki BBI DEVELOPMENT S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd BondSpot S.A. postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 53.000 (pięćdziesiąt trzy tysiące) obligacji na okaziciela serii BBI0220 spółki BBI DEVELOPMENT S.A., o łącznej wartości nominalnej 53.000.000 zł (pięćdziesiąt trzy miliony złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data: 2017-06-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,34 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0817 99,0000 303,2100
PKN0418 100,3800 170,1800
VTD0919 100,0000 150,2700