Notowania

GMINA PIŁA (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 56/17)

Uchwała Nr 56/17
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia do obrotu
na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst
obligacji na okaziciela serii A16 wyemitowanych przez GMINĘ PIŁA

§ 1

Na podstawie § 19 ust. 1 oraz § 20 Regulaminu obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego Zarząd BondSpot S.A. postanawia:

1) wprowadzić z dniem 20 marca 2017 r. do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w Catalyst 20.000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji na okaziciela serii A16 wyemitowanych przez GMINĘ PIŁA, o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PL0026200036;

2) określić dla obligacji, o których mowa w pkt 1:

a) datę zakończenia obrotu – 13 listopada 2026 r.,
b) jednostkę obrotu – 1 szt.,
c) jednostkę obligatoryjną – 100 szt.,
d) symbol – PIA1126.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data: 2017-06-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,34 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0817 99,0000 303,2100
PKN0418 100,3800 170,1800
VTD0919 100,0000 150,2700