Notowania

FAM (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 55/17)

Uchwała Nr 55/17
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu
na Catalyst obligacji na okaziciela serii B i D
spółki FAM S.A.

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku spółki FAM S.A. o wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu na Catalyst, następujących obligacji tej spółki:

1) obligacji serii B, oznaczonych kodem ISIN „PLFAM0000111”,
2) obligacji serii D, oznaczonych kodem ISIN „PLFAM0000103”,

- w związku z zawarciem porozumień ze wszystkimi posiadaczami tych obligacji, w których obligatariusze wyrazili zgodę na ich wykluczenie z obrotu, Zarząd BondSpot S.A., działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia wykluczyć z dniem 20 marca 2017 r. te obligacje z alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.

§ 2

Zarząd BondSpot S.A., działając na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia zawiesić obrót w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacjami, o których mowa w § 1, począwszy od dnia 17 marca 2017 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data: 2017-03-24
  Firmy Samorządy
Liczba serii 417 62
Wartość emisji 65,93 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-24
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0000 687,2900
PKN0418 100,7500 492,8700
GNB0518 98,8300 489,2100