Notowania

Relacja z debiutu obligacji XSYSTEM SA

nazwa emitenta

XSYSTEM SA

emitent na rynku Catalyst

175

debiut w 2017 r.

1

rodzaj emitenta

korporacyjny

przedmiot działalności

przedsiębiorstwo handlowo-usługowe działające w branży IT

miejsce siedziby

Łódź

inne rynki notowań

NewConnect

data debiutu na innym rynku

2011 r.

rodzaj instrumentu

obligacja korporacyjna

wartość emisji

1.174.000 zł

oprocentowanie

stałe w wysokości 10% w skali roku

data wykupu

31 marca 2019 r.

Emitent

Akcje Emitenta notowane są w ASO NewConnect od 13 września 2011 r. XSystem S.A. jest przedsiębiorstwem handlowo-usługowym działającym w branży IT, specjalizującym się w sprzedaży hurtowej i detalicznej sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, oprogramowania i specjalistycznych usług wykorzystywanych dla szeroko pojętego procesu drukowania i obiegu dokumentów
w organizacjach. Emitent posiada silną pozycję na rynku poligraficznym w regionie łódzkim.

Informacje o wyemitowanych dłużnych instrumentach finansowych podlegających wprowadzeniu na Catalyst:

Liczba objętych obligacji: 1.174

Jednostkowa wartość nominalna: 1.000 zł

Cena emisyjna: równa wartości nominalnej

Wartość emisji: 1.174.000 zł

Oprocentowanie w stałej wysokości 10% w skali roku. Okresy odsetkowe wynoszą 3 miesiące.

Obligacje serii F, FA i FB są równe w prawach od dnia 1 października 2016 roku oraz są zarejestrowane w KDPW pod jednym kodem ISIN: PLXSTEM00066.

Zabezpieczenia obligacji:

Brak

 

Cele emisji:

Wszystkie środki pozyskane z emisji Obligacji serii F, FA i FB zostaną przeznaczone na finansowanie wdrożenia innowacji do oprogramowania służącego do obsługi obiegu dokumentów w instytucjach prywatnych i publicznych. Cele emisji nie mogą ulec zmianie.

Aktualnie Spółka, zgodnie z celami emisji, wdraża innowacje, które są wymagane przez jej kontrahentów.

 

Autoryzowany Doradca:

Salwix Sp. z o. o.

Data: 2017-06-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,34 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0817 99,0000 303,2100
GB21019 99,1500 133,3800
VTD0919 100,0000 131,2400