Notowania

Relacja z debiutu

20 lipca 2016 r. na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje wyemitowane przez spółkę ORLEN CAPITAL AB (PUBL).
ORLEN CAPITAL AB (PUBL) jest 185 spółką notowaną na Catalyst oraz 13 debiutem na tym rynku w 2016 roku.

Informacje podstawowe:

7.500 obligacji serii 142967332, o wartości nominalnej 100.000 EUR każda, o łącznej wartości 750.000.000 EUR.

nazwa emitenta

ORLEN CAPITAL AB (PUBL)

emitent na Catalyst

185

Debiut na Catalyst w 2016 r.

13

rodzaj emitenta

Emitent obligacji korporacyjnych

miejsce siedziby

Sztokholm

rynki Catalyst

ASO GPW i BS

inne rynki notowań

Irish Stock Exchange (Official List and trading on the Main Securities Market)

rodzaj instrumentu

Obligacje na okaziciela

wartość emisji

750.000.000 EUR

Oprocentowanie

Stałe w wysokości 2,5 % w skali roku, wypłacane rocznie 

Data wykupu

7.06.2023 r.


Emitent
ORLEN CAPITAL AB (PUBL) jest spółką celową, zarejestrowaną w Szwecji, powołaną do pozyskiwania finansowania dłużnego. Gwarantem obligacji i 100% akcjonariuszem Emitenta jest Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.

Informacje o wyemitowanych dłużnych instrumentach finansowych

Liczba obligacji: 7.500 szt.

Wartość nominalna jednej obligacji: 100.000 EUR

Łączna wartość obligacji: 750.000.000 EUR

Cena emisyjna: wynosiła 98,727% wartości nominalej

Oprocentowanie obligacji: Posiadaczom Obligacji serii 142967332 będzie wypłacany roczny kupon w stałej wysokości 2,5% w skali roku

Wykup obligacji: 7 czerwca 2023 r.

Zabezpieczenie obligacji: Obligacje serii 142967332 są gwarantowane przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.

Raiting: Obligacjom przyznany został rating na poziomie Baa3 przez Agencję Moody’s oraz BBB- przez Agnecję Fitch Ratings.

Data: 2017-06-27
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,28 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
BST0622 100,1000 0,0000
SIE1123 104,0500 0,0000
KRU0921 101,2100 0,0000