Notowania

Relacja z debiutu Geo, Mieszkanie i Dom sp. z o.o.

21 czerwca zadebiutowały obligacje wyemitowane przez spółkę Geo, Mieszkanie i Dom sp. z o.o.

geo1.jpg

geo1.jpg

geo1.jpg

geo1.jpg
 

Informacje podstawowe: 100.000 obligacji serii K, o wartości nominalnej 100 zł każda, o łącznej wartości 10.000.000 zł.

nazwa emitenta

Geo, Mieszkanie i Dom sp. z o.o.

emitent na rynku Catalyst

191

debiut na Catalyst w 2016r.

9

rodzaj emitenta

Emitent obligacji korporacyjnych

miejsce siedziby

Kraków

rynki Catalyst

ASO Catalyst prowadzony przez GPW oraz BondSpot S.A.

rodzaj instrumentu

Obligacje na okaziciela

wartość emisji

10.000.000

oprocentowanie

WIBOR 6M powiększony o marżę w wysokości 4,5% w skali roku

data wykupu

2 kwietnia 2019 r.

Autoryzowany Doradca

Michael/Ström Dom Maklerski Sp. z o.o.

Emitent
Pierwsza spółka Grupy Deweloperskiej Geo została utworzona w roku 1988 r. w Krakowie i była wówczas jedną z pierwszych prywatnych firm działających na rynku budownictwa mieszkaniowego. Od tej pory z sukcesem realizowała projekty mieszkaniowe na terenie Krakowa, aby następnie wejść na rynek Wrocławia i wreszcie Katowic.
Grupa współuczestniczyła w tworzeniu największych organizacji branżowych w kraju, takich jak PZFD (Polski Związek Firm Deweloperskich) oraz SBDiM (Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań).

Informacje o wyemitowanych dłużnych instrumentach finansowych

Podstawa emisji obligacji serii K
Emisja obligacji nastąpiła na podstawie Uchwały NZW Emitenta z dnia 26.02.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie pierwszego programu emisji obligacji i ustanowienie hipotek na zabezpieczenie obligacji, Uchwały NZW Emitenta z dnia 27.03.2015 r. w sprawie zmiany Uchwały NZW Emitenta z dnia 26.02.2015 r., Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie emisji obligacji serii K w ramach Pierwszego Programu Emisji, Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia ostatecznej wysokości marży dla obigacji serii K oraz Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziału i wydania obligacji serii K.

Liczba obligacji: 100.000 obligacji serii K
Wartość nominalna jednej obligacji: 100 zł
Cena emisyjna: równa wartości nominalnej, tj. 100 zł
Łączna wartość obligacji serii K: 10.000.000 zł
Oprocentowanie obligacji serii K: Oprocentowanie obligacji serii K jest zmienne, w postaci stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 4,5% w skali roku.
Wykup obligacji serii K:

Data: 2017-06-27
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,28 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
BST0622 100,1000 0,0000
SIE1123 104,0500 0,0000
KRU0921 101,2100 0,0000

 

  • GPW
  • Newconnect
  • BondSpot
  • TGE