Notowania

Relacja z debiutu - J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

12 lutego na Catalyst zadebiutowały obligacje wyemitowane przez spółkę J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

jw1.jpg

jw1.jpg

jw1.jpg

jw1.jpg

Informacje podstawowe: 120.000 obligacji serii JWC1217, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, o łącznej wartości 120.000.000 zł

nazwa emitenta

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

emitent na rynku Catalyst

198

Debiut na Catalyst w 2016r.

3

rodzaj emitenta

Emitent obligacji korporacyjnych  (155)

miejsce siedziby

Warszawa

rynki Catalyst

ASO na Catalyst GPW i BS

inne rynki notowań

Akcje Emitenta notowane na rynku podstawowym, Główny Rynek GPW

rodzaj instrumentu

Obligacje na okaziciela

wartość emisji

120.000.000

Oprocentowanie

WIBOR 6M + 3,50 % (zmienne) wypłacany kupon półrocznie 

Data wykupu

8.12.2017 r.

 

Emitent

J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna prowadzi działalność deweloperską w Polsce. Jest to spółka holdingowa, kontrolująca kilkanaście spółek głównie z branży deweloperskiej. Buduje głównie w Warszawie i okolicach, choć w ostatnim czasie prowadzi również inwestycje w innych polskich miastach Łodzi, Gdyni oraz w Katowicach, a także poza granicami kraju, m.in. w Hiszpanii, Rosji czy Bułgarii. Większościowym akcjonariuszem i jednocześnie przewodniczącym rady nadzorczej jest Józef Wojciechowski, który posiada 62,84% akcji.

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 17 771 888,60 zł i dzieli się na 88.859.443 akcji, o wartości nominalnej 0,20 zł każda.

Informacje o wyemitowanych dłużnych instrumentach finansowych

Podstawa emisji obligacji serii A
Obligacje serii JWC1217 zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 1 z dnia 23 listopada 2015 Zarządu J.W. Construction Holding S.A. w sprawie utworzenia Programu Emisji Obligacji do kwoty 120.000.000 zł oraz ustalenia Warunków Emisji Obligacji serii JWC1217, oraz w sprawie wzoru Propozycji Nabycia Obligacji, uchwały nr 1 dnia 4 grudnia 2015 r. Zarządu J.W. Construction S.A. w sprawie Warunkowego Przydziału Obligacji serii JWC1217.

Liczba obligacji: 120.000 szt.
Wartość nominalna jednej obligacji: 1.000 zł
Cena emisyjna: równa wartości nominalnej, tj. 1.000 zł
Łączna wartość obligacji serii JWC1217: 120.000.000 zł
Oprocentowanie obligacji serii JWC1217: Posiadaczom Obligacji serii JWC1217 będzie wypłacany półroczny kupon w zmiennej wysokości WIBOR 6M + 3,50 % w skali roku.
Wykup obligacji serii JWC1217: 8 grudnia 2017 r
Cele emisji obligacji serii JWC1217: emisja nie miała określonego celu.
Zabezpieczenie obligacji: obligacje są niezabezpieczone.

Data: 2017-06-27
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,28 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
BST0622 100,1000 0,0000
SIE1123 104,0500 0,0000
KRU0921 101,2100 0,0000