Notowania

Relacja z debiutu obligacji spółki M.W. TRADE S.A.

19 lutego zadebiutowały obligacje spółki M.W. TRADE S.A.

mw2.jpg

mw2.jpg

mw2.jpg

I.             Informacje podstawowe:

nazwa emitenta
M.W. TRADE S.A.
emitent na rynku Catalyst
160
debiut w 2013 r.
5
rodzaj emitenta
korporacyjny
przedmiot działalności

Emitent specjalizuje się w usługach finansowych dla podmiotów działających na rynku medycznym.

miejsce siedziby
Wrocław
rynki Catalyst

ASO prowadzone przez GPW i BondSpot S.A.

rodzaj instrumentu
obligacje na okaziciela serii NS1, NS2 oraz T2012
wartość emisji
50.000.000,00 zł
Oprocentowanie

Obligacje serii NS1 oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR (WIBOR 6M) powiększoną o marżę w wysokości 4,40% od wartości nominalnej Obligacji w skali roku.

Obligacje serii NS2 oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR (WIBOR 3M) powiększoną o marżę w wysokości 4,35% od wartości nominalnej Obligacji w skali roku.

Obligacje serii T2012 oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR (WIBOR 6M) powiększoną o marżę w wysokości 4,40% od wartości nominalnej Obligacji w skali roku.

data wykupu

NS1 - 6.11.2015 r.; NS2 - 7.11.2015 r.; T2012 - 17.12.2015 r.

Animator

DM Noble Securities S.A.

   
 

II.          M.W. TRADE S.A.

W dniu 12.03.2004r. powstało Biuro Usług Finansowych M.W. Trade sp. z o.o. – poprzednik prawny M.W. Trade SA, które w początkowych latach swej działalności świadczyło usługi odzyskiwania wierzytelności. Spółka M.W. Trade S.A. została zarejestrowana w KRS w dniu 31.08.2007r., natomiast 29.09.2007r. akcje M.W. Trade zadebiutowały na rynku NewConnect. 19.12.2008 r. akcje Emitenta zadebiutowały na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. M.W. Trade był pierwszym Emitentem, który zdecydował się o przeniesieniu notowań z rynku NewConnect na rynek regulowany.

Emitent jest spółką należącą do grupy kapitałowej Getin Holding SA. Specjalizuje się w usługach finansowych dla podmiotów działających na rynku medycznym. Skupia swoją aktywność między innymi w dziedzinie restrukturyzacji zobowiązań, finansowania inwestycji, pożyczek, finansowania należności czy leasingu finansowego. Współpracuje z większością szpitali oraz firmami świadczącymi usługi outsourcingu do szpitali, dostawcami mediów oraz innymi podmiotami świadczącymi usługi na rzecz jednostek służby zdrowia. Klientami Emitenta są międzynarodowe koncerny farmaceutyczne, producenci sprzętu medycznego oraz inne przedsiębiorstwa lokalne.

Informacje o wyemitowanych dłużnych instrumentach finansowych

Emisja Obligacji nastąpiła na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, Uchwały nr 20/2012 Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez Spółkę emisji Obligacji, Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 18.10.2012 r. w sprawie emisji obligacji serii NS1 przez M.W. Trade S.A., Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 18.10.2012 r. w sprawie emisji obligacji serii NS2 przez M.W. Trade S.A., Uchwały nr 29/2012 Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez Spółkę emisji Obligacji oraz Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie emisji obligacji serii T2012 przez M.W. Trade S.A.

Rodzaj instrumentów: trzyletnie obligacje na okaziciela serii NS1, NS2 oraz T2012.

Liczba obligacji: 500.000 sztuk.
Wartość nominalna obligacji: 100,00 zł równa cenie emisyjnej.

Łączna wartość nominalna obligacji wynosi: 50.000.000,00 zł.

Oprocentowanie

Obligacje serii NS1 oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR (WIBOR 6M) powiększoną o marżę w wysokości 4,40% od wartości nominalnej Obligacji w skali roku.

Obligacje serii NS2 oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR (WIBOR 3M) powiększoną o marżę w wysokości 4,35% od wartości nominalnej Obligacji w skali roku.

Obligacje serii T2012 oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR (WIBOR 3M) powiększoną o marżę w wysokości 4,40% od wartości nominalnej Obligacji w skali roku.

Zabezpieczenie obligacji

Obligacje nie są zabezpieczone.

Wykup obligacji

O ile nie zostanie przeprowadzony wcześniejszy wykup obligacji zgodnie z Warunkami emisji, wykup obligacji serii NS1 nastąpi w dniu 6 listopada 2015 r., obligacji serii NS2 w dniu 7 listopada 2015 r., natomiast obligacji serii T2012 w dniu 17.12.2015 r.

Data: 2017-06-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,34 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0817 99,0000 303,2100
PKN0418 100,3800 170,1800
VTD0919 100,0000 150,2700