Notowania

Aktualności

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1   3 1 4 3       1 1 8 4 3     2 4 6 1 4     4 2 3 1 3     3 4
2 2 1 4     1 3 1 3 2     4 5 2 2 4     1     2                
3                                                              
4                                                              
5                                                              
6                                                              
7                                                              
8                                                              
9                                                              
10                                                              
11                                                              
12                                                              


2017-02-23 GETIN NOBLE BANK (Uchwała Nr 170/2017)

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii PP6-II spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

› czytaj

2017-02-23 GETIN NOBLE BANK S.A. (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 41/O/17)

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii PP6-II spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

› czytaj

2017-02-20 Uchwała Nr 153/2017

w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji skarbowych WS0447 o oprocentowaniu stałym

› czytaj

2017-02-17 PRAGMA INKASO (Uchwała Nr 151/2017)

w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii D spółki PRAGMA INKASO S.A.

› czytaj

2017-02-17 MURAPOL (Uchwała Nr 150/2017)

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii T i U spółki MURAPOL S.A.

› czytaj

2017-02-17 Uchwała Zarządu BondSpot Nr 40/O/17

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii T i U spółki MURAPOL S.A.

› czytaj

2017-02-17 Uchwała Zarządu BondSpot Nr 39/O/17

w sprawie wprowadzenia do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst obligacji skarbowych WS0447

› czytaj

2017-02-16 KRUK (Komunikat)

23 lutego 2017 r. odbędzie się ostatni dzień obrotu obligacji na okaziciela serii P2 i P3 (KRU0317) wyemitowanych przez spółkę KRUK S.A.

› czytaj

2017-02-16 UNIDEVELOPMENT (Komunikat)

23 lutego 2017 r. odbędzie się ostatni dzień obrotu obligacji na okaziciela serii A (UND0317) wyemitowanych przez spółkę UNIDEVELOPMENT S.A.

› czytaj

2017-02-15 MBANK HIPOTECZNY S.A. (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 37/17)

w sprawie wprowadzenia do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii HPE16 spółki MBANK HIPOTECZNY S.A.

› czytaj

Skaner rentowności obligacji / Kalkulatory

Data: 2017-02-24
  Firmy Samorządy
Liczba serii 402 60
Wartość emisji 65,69 3,32

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-02-24
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
PKN1117 100,5800 1 092,2900
GHI1220 100,0000 525,2100
KRU1221 100,8200 505,3100