Notowania

 

5.2. Skierowanie do obrotu zorganizowanego

5.2. Skierowanie do obrotu zorganizowanego


Skierowanie do obrotu zorganizowanego może polegać na:


dopuszczeniu emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę oraz rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot; albo


dopuszczeniu emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę oraz wprowadzeniu jej do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot; albo


dopuszczeniu emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot oraz wprowadzeniu jej do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę; albo


wprowadzeniu emisji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę oraz alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot.


Zasady działania Catalyst mówią, że na wniosek emitenta, w uzasadnionych przypadkach wynikających ze szczególnych potrzeb obrotu, dłużne instrumenty finansowe mogą być dopuszczone lub wprowadzone na każdy z segmentów Catalyst lub wyłącznie na jeden z nich.


Z punktu widzenia emitenta różnice między segmentami Catalyst sprowadzają się przede wszystkim do kryteriów dopuszczenia/wprowadzenia1 oraz do zakresu obowiązków informacyjnych. Biorąc pod uwagę te różnice, składając wniosek emitent musi zdecydować, na który rynek zamierza skierować emisję.


Jednostki samorządu terytorialnego, chcące skierować emisję do obrotu zorganizowanego są w tej uprzywilejowanej sytuacji w stosunku do przedsiębiorstw, że bez względu na rynek, na który chcą wprowadzić swoje obligacje, nie muszą sporządzać prospektu emisyjnego, a jedynie znacznie prostszy w swej konstrukcji tzw. Dokument informacyjny.
 

Data: 2017-04-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 425 63
Wartość emisji 66,82 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHI0619 100,0000 511,0700
WXF0218 99,5000 504,4500
GHE0320 100,0000 436,0000