Notowania

 

5.1. Autoryzacja

5.1. Autoryzacja


Autoryzacja obligacji oznacza, że emisja (wprowadzone w jej ramach serie) zostaje umieszczona w systemie informacyjnym Catalyst, a emitent zaczyna realizować obowiązki informacyjne.


Autoryzacja obligacji w systemie Catalyst nie oznacza ich wprowadzenia do obrotu, natomiast niesie w sobie szereg korzyści dla emitenta, polegających przede wszystkim na uzyskaniu efektu marketingowego oraz zwiększeniu wiarygodności i rozpoznawalności na rynku finansowym.


Przyznanie autoryzacji Catalyst następuje na podstawie wniosku składanego do Giełdy w odniesieniu do każdej emisji obligacji. Do wniosku emitent musi załączyć:


Raport o emitencie;


informację o ocenie ratingowej, jeżeli została sporządzona, wraz z dokumentem potwierdzającym ocenę. Uwaga – oznacza to, że rating nie jest obligatoryjny!


aktualny, jednolity tekst statutu lub innego dokumentu założycielskiego;

oświadczenie, że nie toczy się wobec emitenta postępowanie likwidacyjne;


zobowiązanie emitenta do przestrzegania przepisów Regulaminu oraz obowiązków informacyjnych.
 

Data: 2017-03-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ECH0417 100,3000 25 650,3500
BPS0718 99,6800 307,5000
GNB1019 97,9000 299,9000