Notowania

 

3. Dlaczego rynek obligacji Catalyst?

3. Dlaczego rynek obligacji Catalyst?

W sytuacji, w której, tak jak dotychczas, większość emisji była nabywana przez jeden bank i pozostawała w obrocie niepublicznym, obligacje stawały się niemal nie do odróżnienia od kredytu. Natomiast stworzenie publicznego systemu autoryzacji i obrotu dla obligacji komunalnych na Catalyst powinno uwypuklić różnice pomiędzy tymi dwiema formami finansowania.

Co Catalyst daje emitentom:


dostęp do kapitału i inwestorów
Publiczny rynek obrotu instrumentami dłużnymi pełni funkcję akumulacji i alokacji kapitału. Emisje wprowadzane na Catalyst mogą cieszyć się większym zainteresowaniem inwestorów. Obrót zorganizowany, większa przejrzystość, płynność instrumentów finansowych i ich obsługa przez KDPW może zachęcić do nabywania obligacji te podmioty, które dotychczas nie nabywały ich lub kupowały je od pośredników, czyli banków aktywnych na rynku obligacji komunalnych;


zwiększenie wiarygodności

Podstawową zasadą rynku publicznego jest przejrzystość i równy dostęp inwestorów do informacji. Decydując się na upublicznienie emisji obligacji i realizując obowiązki informacyjne, emitent buduje swoją wiarygodność na rynku finansowym;


promocję
Notowanie na Catalyst to znakomita promocja emitenta jako jednostki aktywnej, działającej nowocześnie, korzystającej z innowacyjnych instrumentów finansowych. Choć przekazywania informacji bieżących i okresowych nie wolno łączyć bezpośrednio z działalnością marketingową, to raporty okresowe i bieżące mogą być także formą promocji emitenta;


ułatwienie pozyskiwania kapitału w przyszłości
Zwiększona wiarygodność, promocja i dostęp do inwestorów spowodują, że dana jednostka w przyszłości będzie mogła pozyskiwać środki łatwiej, szybciej i na korzystniejszych warunkach.

Obligacje komunalne na Catalyst
Według stanu na lipiec 2010 r., a zatem 10 miesięcy po debiucie rynku, na Catalyst obecne są następujące emisje obligacji komunalnych:

3.gif

RR GPW – rynek regulowany prowadzony przez GPW
RR BS – rynek regulowany prowadzony przez BondSpot
ASO GPW – Alternatywny System Obrotu prowadzony przez GPW

 

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0100 505,0400
KRU0521 101,0400 305,3200
MBK1223 101,4000 206,4000