Notowania

 

5.4. Obowiązki informacyjne w praktyce


Chociaż wiele informacji bieżących, podlegających obowiązkowi raportowania, jest enumeratywnie wymienionych w regulacjach prawnych oraz regulaminach Giełdy oraz BondSpot, w niektórych przypadkach emitent musi sam ocenić istotność każdego zdarzenia i jego wpływ na notowania obligacji.


Emitent jest zobowiązany przekazać w formie raportu bieżącego, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku obrotowego, jeżeli pokrywa się on z rokiem kalendarzowym – do końca stycznia - informację o planowanych datach przekazywania raportów okresowych w danym roku. Wskazane daty przekazania raportów muszą być bezwzględnie dotrzymywane – raport okresowy powinien być opublikowany tylko i wyłącznie we wskazanym dniu. Dzięki temu, wszyscy uczestnicy rynku mają takie same szanse na dotarcie do informacji w tym samym czasie.


Aby właściwie wywiązywać się z obowiązków informacyjnych, emitent powinien wyznaczyć pracowników odpowiedzialnych za ich realizację - takich, którzy posiadają odpowiedni zasób wiedzy i doświadczenie w zakresie funkcjonowania i standardów rynku Catalyst, jak również całego rynku kapitałowego. Prowadzenie rzetelnej polityki informacyjnej jest nie tylko obowiązkiem wobec obligatariuszy, lecz również działaniem pozwalającym na zwiększenie wiarygodności emitenta w oczach wszystkich uczestników rynku, co ma przełożenie na łatwość w pozyskiwaniu kapitału w przyszłości. Należy dodać, że za nieprzestrzeganie regulacji dotyczących przekazywania informacji grożą emitentowi sankcje określone w regulacjach Giełdy oraz BondSpot, łącznie z wykluczeniem obligacji z obrotu. Na emitencie oraz osobach odpowiedzialnych za politykę informacyjną spoczywa również odpowiedzialność administracyjna, cywilna i karna.
 

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0100 505,0400
KRU0521 101,0400 305,3200
MBK1223 101,4000 206,4000