Notowania

 

5.3. Systemy przekazywania informacji

Jeżeli obligacje są dopuszczone do obrotu regulowanego emitent przekazuje raporty bieżące i okresowe do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI), administrowanego przez Komisję.
W przypadku obligacji podlegających autoryzacji lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, raporty są przekazywane do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) należącej do Giełdy.
Wypełnianie formularzy elektronicznych oraz wysyłanie raportów bieżących oraz raportów okresowych realizowane jest poprzez sieć internetową.


Aby uzyskać dostęp do systemu, Emitent składa wniosek do Komisji – w przypadku systemu ESPI lub do Zarządu Giełdy – w przypadku EBI. Po uzyskaniu dostępu, Emitent jest obowiązany do przekazania do publicznej wiadomości pierwszego raportu bieżącego informującego o tym fakcie.
Instrukcje instalacji i konfiguracji oprogramowania niezbędnego do działania aplikacji systemu znajdują się na stronach internetowych Komisji i Giełdy.


Czynności emitenta związane z przekazywaniem raportów i korzystaniem z ESPI oraz EBI mogą wykonywać wyłącznie osoby do tego upoważnione.
 

Data: 2017-03-24
  Firmy Samorządy
Liczba serii 417 62
Wartość emisji 65,93 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-24
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0000 687,2900
PKN0418 100,7500 492,8700
GNB0518 98,8300 489,2100